Stolt av Bellonahuset

Bellonahuset bruker bare en fjerdedel så mye energi som et gjennomsnittlig norsk kontorbygg. Så langt har ingen kunnet vise til lavere energiforbruk. (Video)

Bellonahuset

Energiforbruket i Bellonahuset er beregnet til 67 kwh/m2/år levert energi og 83 kwh/m2/år netto energi. Merkostnadene for energitiltakene i bygget er anslått til ca 2500 kr/m2, eller om lag 10 prosent høyere byggekostnader.

For Bellona betyr det at husleien er noe høyere enn ellers i området, men Bellona sparer samtidig mye på lavere energiregning.

Bygget er tilknyttet en lokal energisentral som utnytter geovarme og i tillegg henter energi fra 291 m2 med solfangere på Bellonahusets fasade. Bellonahuset har en kontordel og en del for butikk/servering. Totalarealet er på 3300 m2.

Torsdag åpnes Bellonahuset i Oslo. Et bygg utbyggerne kaller landets mest energieffektive. Bellonaleder Frederic Hauge håper rekorden snart blir slått.

– Da vi forstod at vi kom til å vokse ut av våre gamle lokaler i Nordregate 2, var det en selvfølge at våre nye kontorer måtte oppfylle kravene til karakteren A i den nye energimerkeordningen. Sammen med Aspelin Ramm og Veidekke har vi realisert et bygg som regelrett knuser kravene til merkeordningen, sier Bellonas leder Frederic Hauge.

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått Norges mest energieffektive kontorbygg, men vi håper jo at rekorden snart blir slått, for det er ikke noe hokuspokus å bygge klimavennlig, sier Hauge.

Det er Aspelin Ramm Eiendom som har utviklet bygget i samarbeid med hovedentreprenør Veidekke. Arkitekten er LPO Arkitekter.

– Vi er stolt over de resultatene vi kan vise til med Bellonahuset. Som langsiktige eiendomsutviklere har vi vært opptatt av å ta miljøansvar, være innovative og å prøve ut nye løsninger. Det er et spørsmål om tid før nybygg i energiklasse A blir en selvfølge. I mellomtiden er vi glade å ligge i forkant av utviklingen, uttaler Peter Groth adm. dir. i Aspelin Ramm Gruppen.