Stø kurs med ny sjef i Norges Bank

Det er en ny mann på toppen i Norges Bank, men sentralbanksjef Øystein Olsens første årstale bærer ikke bud om et linjeskifte i norsk pengepolitikk.

I talen gjør Olsen opp status etter ti år med en pengepolitikk styrt etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Og konklusjonen er positiv.

– Sluttresultatet er bra. Inflasjonen har ikke vært konstant på målet, men vi har vært rimelig nære hele tiden, sier han til NTB.

Den nye sentralbanksjefens første årstale var fri for diktstrofer, men innholdet for øvrig står ikke fjernt fra forgjengeren Svein Gjedrem.

– Vi bør holde fast ved de gode erfaringene med dagens systemer. Retningslinjene for finanspolitikken har fungert godt – og vesentlig bedre enn da man prøvde å kontrollere en ustyrlig valutakurs og pengepolitikken virket medsyklisk, sier han.

– Ikke bekymret
Sentralbanksjefen bemerker at finanskrisen har tilskyndet maktskiftet i internasjonal økonomi, på bekostning av USA og Europa og i favør av Kina, Brasil og India. Samtidig fastslår han at finanskriser gjerne følges av gjeldskriser, uten at han ser slike skyer i den norske horisonten.

– Det er god orden i norsk økonomi, sier Olsen, som beskriver det siste tiåret som en «gyllen periode» for Norge. Selv ikke det faktum at norske husholdninger er blant de mest forgjeldede i Europa gjør ham veldig bekymret.

– Jeg kan ikke være altfor bekymret på vegne av norsk økonomi, for det er ikke så lett å gjøre noe med gjeldsbyrden. Den er sånn den er, sier Olsen.

Han understreker at Norges Banks styringsrente skal opp – sannsynligvis allerede i år – noe som kan gi enkelte låntakere problemer.

– Hvis boligprisene fortsetter å øke som de har gjort til nå og utlånsveksten tiltar, kan den finansielle stabiliteten være truet. Erfaringene fra finanskrisen tilsier at vi bør være ekstra oppmerksomme på dette, sier Olsen.

Han viser til at finanskrisen nettopp hadde sitt utspring i det amerikanske boligmarkedet, men understreker at situasjonen er en helt annen i Norge enn den var i USA.

Mye skal skje
– Utlånsnivået er høyt og vi vil kunne få våre egne problemer hvis mange husholdninger får en rentebelastning de ikke tåler. Men for å komme dit, må bedrifter gå over ende og arbeidsledigheten øke kraftig, sier han.

I det samme tiåret som Olsen beskriver som en gyllen periode for Norge og norsk økonomi, gikk konkurranseevnen i norsk næringsliv ned med 20 prosent. At det på tross av dette har gått så bra, er også litt flaks, mener sentralbanksjefen.

– Vi har hatt et veldig gunstig bytteforhold til utlandet. Vi har importert billig og solgt dyrt. Prisene på våre produkter har vært høye av grunner vi ikke rår over selv.

Ifølge Olsen ser den gunstige situasjonen ut til å fortsette – iallfall i noen år til.

– Det er ingen grunn til at Kinas vekst plutselig skulle stoppe opp, og da tyder mye på at råvareprisene vil fortsette å øke. På kort og mellomlang sikt vil det være gunstig for norsk næringsliv, sier han.

Nye regler
Øystein Olsens tidligere arbeidsgiver – Statistisk sentralbyrå – stilte torsdag spørsmål om ikke handlingsregelen for bruk av oljepenger må trappes ned til en forventet avkastning på 3 prosent, i stedet for dagens 4.

– Det har jeg ikke noen mening om nå. Jeg kjenner til diskusjonen rundt hvor mye man bør bruke av oljeformuen, men dette er ikke noe Norges Bank har drøftet eller analysert, sier Olsen.

Han mener både inflasjonsmålet og handlingsregelen har fungert godt etter hensikten, og imøteser innføringen av lignende styringsregler innen bank og finans. Ifølge Olsen bør Norges Bank og Finanstilsynet få ansvar for å implementere dette nye regelverket, kalt Basel III.

– Norges Bank bør få et formelt ansvar for å gi konkrete råd om makrotiltak rettet mot finanssektoren. Vi har store ressurser, modellverktøy og kompetanse, sier han.