Stjern Entreprenør skal bygge prosjektet "Ny Sentrumsbarnehage" for Åfjord kommune. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

Stjern Entreprenør har sikret seg kontrakter for 75 millioner kroner

Stjern Entreprenør signerte i slutten av august to kontrakter med Åfjord kommune. Begge prosjektene skal utføres med utstrakt bruk av massivtre.

De to prosjektene er «Nye Sentrumsbarnehage» og «Tilrettelagte boliger», opplyser Stjern Entreprenør i en melding til Byggeindustrien.

Begge prosjektene skal utføres med utstrakt bruk av massivtre, og blir det tredje og fjerde massivtreprosjektet som Stjern Entreprenør har vunnet i løpet av det siste året.

Byggingen av tilrettelagte boliger for Åfjord kommune starter i løpet av høsten. Illustrasjon: Eggen Arkitekter

Både barnehagen og omsorgsboligene utføres om totalentrepriser, og har samlet kontraktsverdi på om lag 75 millioner kroner eks. mva.

Det opplyses at detaljprosjektering er i gang og oppstart på byggeplass for begge prosjekter er til høsten.

– Dette føyer seg inn i en positiv trend i ordrereserven og vi har nok en gang sikret sysselsetting i en tid som fortsatt er preget av mye usikkerhet, uttaler daglig leder Sindre Stjern-Strøm i Stjern Entreprenør i meldingen.