Stiller ut industrielementer i Kværnerbyen

Tirsdag 21. oktober er det offisiell åpning av utstillingen av industrielementer fra gamle Kværner Brug.

Foto: Obos.

Åpningen av utstillingen starter kl 19.00 ved Fyrhuset, Turbinveien 28. På programmet står blant annet:

– Offisiell åpning av utstillingen, ved prosjektdirektør Even Jermstad, OBOS Nye Hjem AS.– Kværnerbyen sett med historiske Kværnerbriller, ved tidligere hovedtillitsvalgt Rolf Utgård.– Glimt fra Kværner Brugs storhetstid med vannkraft, ved tidligere avdelingsdirektør Torolv Mohagen.– Hvordan industrielementene er framskaffet, tatt vare på og restaurert, ved driftsleder Øivind Broen.

Kværnerbyen er bygd der gamle Kværner Brug lå før. Under utbyggingen av Kværnerbyen har det hele tiden vært fokus på å gjenbruke gamle industrielementer fra produksjonstiden.

Kværner Brug var den første og den største industrien for utbygging av vannkraft i Norge, og det er lagt vekt på å ta vare på områdets historiske røtter for å kunne fortelle fremtidige generasjoner om det som engang var. Historien er synlig gjennom flere elementer, deriblant bevaringen av de klassiske industribygningene, oppløftningen av Alnaelva, stedsnavn på gater, bygninger og borettslag, samt de forskjellige industrielementene som er plassert rundt omkring i Kværnerbyen som kunstnerisk utsmykning.