Still kompetansekrav

Byggmesterforbundet mener at samme kompetansekrav må stilles til de som rehabiliterer og bygger om, som de som oppfører nye bygg.

Alle som står for oppføring av nye hus og bygninger, må dokumentere sine kvalifikasjoner. Slike krav til kompetanse stilles derimot ikke når det gjelder ombygging og reparasjoner selv om dette utgjør 30 % og ca. 50 milliarder kroner av det totale byggemarkedet, påpeker Byggmesterforbundet i en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Tønsberg 22. mai.

Alle aktører i byggenæringen må inneha nødvendig kompetanse og kunne dokumentere at foretakene er kvalifisert til å utføre det arbeid og de tjenester som leveres.

Da Stortinget nylig behandlet ny Plan- og bygningslov, foreslo Byggmesterforbundet og andre organisasjoner i næringen å utrede minimum kompetansekrav til alle foretak i næringen. Men flertallet stemte ned forslaget. 

Byggmesterforbundet mener at kompetansekrav til alle foretak ville bidratt til færre byggskader og mer seriøsitet i næringen. Når myndighetene fortsatt unnlater å stille krav til foretakene, legitimerer de den useriøse delen av næringen og svekker konkurranseevnen for seriøse bedrifter.

En ordning med kompetansekrav ville også spart forbrukere og samfunnet for mange av de byggskader og byggfeil som har fått så stor oppmerksomhet de siste årene, uttaler Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet oppfordrer derfor kommunal- og regionalministeren på nytt til at det settes i gang en utredning om kompetansekrav i denne delen av byggemarkedet.

Det er uforståelig at forbundets forslag om dette ikke er tatt til følge tidligere, uttaler Byggmesterforbundet.