Sterkere prisstigning enn ventet

Prisstigningen den siste måneden har vært noe sterkere enn ventet, men det får neppe betydning for rentenivået.

- Prisstigningen var en tidel høyere enn de fleste analytikere hadde regnet med, men noenlunde i samsvar med Norges Banks forventninger, sier analytiker Erik Bruce i Nordea Markets til NTB.

Importvarer
Han er nokså sikker på at prisoppgangen ikke får betydning for den kommende rentevurderingen til Norges Bank.

- Vi regner med at Norges Bank vil justere renten ned en gang til, enten i juni eller august. Hvor stor denne rentejusteringen blir tror jeg ikke påvirkes av de siste KPI-tallene, sier Bruce.

Han sier at det er en svak krone som har trukket prisene opp på en del importvarer i april, men at det er rimelig god kontroll med det innenlandske prisnivået. Innenlandske priser er på vei ned.

Drivstoff og aviser
Høyere priser på drivstoff, bøker, aviser og klær bidro til en økning av konsumprisindeksen (KPI) med 0,2 prosent fra mars til april.I løpet av det siste året har prisøkningen (KPI) vært 2,9 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra mars til april trakk drivstoff og smøremidler prisene opp med 4 prosent. Bøker steg med 19,5 prosent, etter Mammutsalget i mars. Også aviser og inngangsbilletter til idrettsstevner økte. Det samme gjorde prisene på klær og skotøy, mens strøm falt med 3,2 prosent i pris i april. For flyreiser og hotelltjenester falt prisene med henholdsvis 3 og 3,6 prosent. Også matvarepriser gikk noe ned.

På årsbasis
Prisstigningen i april trakk tolvmånedersveksten i KPI opp fra 2,5 prosent i mars til 2,9 prosent i april.

Prisutviklingen for bolig, lys og brensel er den viktigste enkeltårsaken til veksten i konsumprisindeksen fra april 2008 til april 2009. I denne perioden steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 13,7 prosent og beregnet husleie for selveierne steg med 3,5 prosent. Også møbler steg mye i denne perioden.

For matvarer og alkoholfrie drikkevarer har det i løpet av de siste tolv månedene vært en prisoppgang på 4,4 prosent.

I tolvmånedersperioden har det vært prisfall på klær med 4,9 prosent og drivstoff og smøreoljer falt i denne perioden med 7,2 prosent.