Sterk vekst i Tyskland

Tysklands økonomi vokste med 2,5 prosent i 2006, det sterkeste resultatet siden år 2000. Samtidig sank landets budsjettunderskudd til 2,0 prosent av brutto nasjonalproduktet BNP.

Tyskerne greide dermed for første gang siden 2001 å oppfylle kravet i EUs vekst- og stabilitetspakt om at underskuddet på statsbudsjettet ikke skal overstige 3,0 prosent av BNP. BNP er den samlede verdien av de varer og tjenester landet produserer på ett år. Veksten på 2,6 prosent er ifølge fagøkonomer spesielt sterk ettersom tyskerne hadde færre arbeidsdager i 2006 enn året før. Hvis man kompenserer for de to ekstra fridagene i fjor, kommer veksten helt opp i 2,7 prosent, skrev nyhetsbyrået AFP torsdag. Sterkere Fjorårets vekst var også sterkere enn den tyske regjeringen selv hadde ventet. Det offisielle anslaget lå på 2,3 prosent, selv om finansminister Peer Steinbrück hadde antydet at veksten kunne komme opp i rundt 2,5 prosent. Ifølge det statistiske sentralbyrået Destatis i Frankfurt kan innenlandsk etterspørsel nå måle seg med eksporten som sterkeste drivkraft i Tysklands økonomiske utvikling. Eksportens andel av veksten i fjor var 0,7 prosentpoeng, mens etterspørselens andel var hele 1,7 prosentpoeng. Destatis-sjef Walter Radermacher framholder at de sterke veksttallene er noe mer enn et økonomisk blaff. Dette er ikke noen døgnflue, både i byggesektoren og blant forbrukerne ser en lang periode med tørke nå ut til å være over, sier han. Snuoperasjon For bare få år siden hadde Tyskland lavere vekst og høyere budsjettunderskudd enn de fleste av de andre landene i eurosonen, det vil si de landene som har innført EUs felles valuta euro. Tyskerne har prestert en oppsiktsvekkende snuoperasjon, mener AFP. Nå mener mange analytikere og tankesmier at Tyskland er tilbake på skinnene som Europas økonomiske lokomotiv. En sterk verdensøkonomi gir tyskerne drahjelp, men først og fremst skyldes den økende veksten økonomiske reformer på hjemmebane, blir det sagt. For den tolv nasjoner store eurosonen som helhet sank den økonomiske veksten fra 2,9 prosent på årsbasis i andre kvartal til 2,7 prosent i tredje kvartal i år. Veksten i perioden fra og med juli til og med september ble på 0,5 prosent, meldte EUs statistiske kontor Eurostat torsdag.