Sterk vekst i Astrup

Med en omsetningsvekst på 30 prosent til 750 millioner i 2006, og en salgskurve som fortsatte å stige i første halvår i år, ligger alt til rette for at Astrup skal nå  målet om milliardomsetning i 2009.

Denne uken er det nøyaktig 150 år siden handelsbedriften vi nå kjenner som Astrup AS ble etablert i beskjedne lokaler ved Stortorget i Oslo. Familiebedriften, som gjennom fem generasjoner har utviklet seg til en ledende leverandør av plast, metaller og industrivarer i det norske markedet, feirer jubileet med solide resultater.

- Vi har bygget selskapet stein på stein i fem generasjoner. En sterk tro på kvalitet, mangfold og godt samarbeid har ført oss dit vi er i dag. Vi kunne ikke ønske oss en bedre ramme rundt feiringen, sier administrerende direktør Harald S. Astrup. Han er femte generasjon i ledelsen av det familieeide selskapet der faren, Sigurd H. Astrup, nå er styreformann.

Ved Stortorvet i 1857

Det som startet med etableringen av Astrup & Smith, en mindre manufakturforretning i "Hr. Lindboes gaard" ved Stortorvet i Oslo sensommeren 1857, har i løpet av 150 år utviklet seg til å bli et oppsiktsvekkende kapittel i norsk næringsliv. Nåværende administrerende direktør, Harald S. Astrup kan se tilbake på fem ekspansive år ved roret, hvorav de tre siste har vært en kontinuerlig opptur. Manufakturforretningen, som ble startet av tippoldefaren med samme navn, fikk etter hvert rollen som grossist og er i dag en av de ledende leverandørene av metaller, plast, rustfritt/syrefast stål, titan, spesialstål, profilsystemer i aluminium, samt verktøy til den norske industrien.

På plass i seks byer

I dag har Astrup & Søn Gruppen totalt 165 ansatte og består av driftsselskapet Astrup AS og eiendomsselskapet Ametco Eiendom AS. Hovedkontoret ligger på Rommen i Oslo, der selskapet har et kontor- og lageranlegg på ca 15000 kvm. I tillegg har Astrup AS et større lager på Godvik utenfor Bergen og egne salgskontorer i Oslo, Skien, Bergen, Stavanger, Ålesund og Trondheim. Selskapet har de senere år også bygget opp en industrivaredivisjon tilknyttet TOOLS-kjeden, med hovedkontor i Bergen og industrivarebutikker i Oslo, Bergen, Odda og Ulsteinvik.

Kraftig vekst i tre år

Bedriften, som i fem generasjoner har samarbeidet tett med den norske industrien, hadde som resten av næringslivet noen tyngre år etter årtusenskiftet. De siste årene har imidlertid vært preget av betydelig vekst på både topp- og bunnlinjen. Omsetningen har økt år for år, fra litt over 400 millioner i 2003 til solide 750 millioner i fjor. - Vi har arbeidet mot et langsiktig mål om å runde en omsetning på en milliard kroner i løpet av 2009. Inneværende år blir vårt beste noensinne, og mye tyder på at vårt langsiktige mål kan nås raskere enn antatt, sier Astrup.

Lønnsomme industrivarer

Gjennom årene har ledelsen og de ansatte i Astrup vist imponerende stayer-evne og tilpasningsdyktighet, og har overlevd de fleste familiebedrifter etablert på den samme tiden.

Astrup AS hviler imidlertid ikke på sine laurbær. For fem år siden etablerte selskapet sin divisjon for industrivarer, som er knyttet til kjeden TOOLS. En betydelig del av omsetningsøkningen de senere årene kan tilskrives denne satsningen, og siden det første året har divisjonens omsetning vokst fra 50 til 150 millioner. Og satsningen på industrivarer fortsetter. Nylig kjøpte selskapet tomter på Mongstad og Ulsteinvik for å etablere ytterligere to store industributikker, og nå planlegges det videre vekst via etablerte industributikker på Østlandet. - Med denne nysatsningen forventer vi å nå en omsetning på 250 millioner innen divisjonen Industrivarer i løpet av få år, sier Astrup.

Tidløse kjerneverdier

I følge Astrup skal selskapets kjerneverdier ha mye av æren for at det lever i beste velgående etter 150 år. - Vi baserer forretningsdriften på tre kjerneverdier - kvalitet, mangfold og godt samarbeid. Med kvalitet mener vi både produktkvalitet, leveringsdyktighet og kvalitet i kundebehandlingen. I mangfold legger vi satsingen på et produktutvalg som dekker flest mulig kundebehov innen vårt område. Den siste kjerneverdien er godt samarbeid. Vi er mer enn en leverandør til våre kunder, nemlig en nær samarbeidspartner som planlegger leveranser i et langsiktig perspektiv. I tillegg informerer vi om bevegelser og endringer i prisutviklingen på råvarene. Dette er verdier vi setter høyt, og de er like viktige i dag som for 150 år siden, sier Astrup.

Feiring med ansatte

- Vi har dyktige og erfarne medarbeidere i alle deler av virksomheten, og disse har mye av æren for de gode resultatene. Vi feirer 150-årsjubileet med alle ansatte i form av en hotellhelg på Geilo i august, og kunne ikke ønske oss en bedre ramme rundt feiringen, avslutter Astrup