Sterk vekst for bygg og anlegg

For bedriftene i bygge- og anleggsbransjen økte omsetningen med 22,4 milliarder kroner i perioden januar oktober i 2006 sammenlignet med samme periode i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 14,4 prosent.

Dette melder SSB. Den største næringshovedgruppen, annen bygge- og anleggsvirksomhet, omsatte for 109,6 milliarder kroner i årets ti første måneder, en stigning på 14,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. I denne næringshovedgruppen finner vi i hovedsak bedrifter som driver med oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet. Omsetningen for 5. termin (september og oktober) i 2006 var 15,7 prosent høyere enn for tilsvarende termin året før. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.