Sterk vekst av nye aksjeselskaper

I 2012 ble det etablert 60 prosent flere aksjeselskaper i Norge sammenlignet med året før.

Der er i alt blitt nyregistrert over 25.000 aksjeselskaper. Årsaken er regjeringens beslutning om å redusere kravet til egenkapital. Samtidig faller nyetableringen av norskregistrerte utenlandsk foretak (NUF) kraftig, ifølge kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet.

– Det er tydelig at mange gründere har latt seg inspirere til å starte ny næringsvirksomhet, og regjeringens nye regler har gjort det enklere å registrere sitt aksjeselskap, sier administrerende direktør Frode Berg i AAA Soliditet.

1. januar i 2012 ble aksjekapitalkravet til å starte aksjeselskap ble redusert fra 100.000 kroner til 30.000 kroner. Av de nye aksjeselskapene som ble registrert hadde 63 prosent en aksjekapital på 30.000 kroner.

– Det er klart at en reduksjon i aksjekapitalkravet til 30.000 kroner har senket terskelen for å stifte et aksjeselskap, sier Berg.

I 2012 ble det registrert 3.143 nye NUF-er, en nedgang fra 5.143 i 2011.

– Nedgangen i antall NUF-registreringer viser at næringsministerens tiltak virker. Både det reduserte kravet til aksjekapital og fraværet av revisjonsplikten for mindre selskaper som ble fjernet i mai 2011, har gjort det mindre hensiktsmessig med NUF, sier Frode Berg