Per Kristian Jacobsen. Foto: Einar Aslaksen

Sterk omsetningsvekst for Norconsult - noe lavere resultat

Norconsult omsatte i tredje kvartal 2018 for 1,21 milliarder kroner. Dette er en økning på 32,3 prosent sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultatet for kvartalet utgjorde 94 millioner, mot 101 millioner samme kvartal i 2017.

Driftsmarginen i tredje kvartal utgjorde 7,8 prosent.

Omsetningsøkningen skyldes delvis effekter fra oppkjøp samt en ekstra arbeidsuke sammenlignet med samme kvartal i fjor. Den organiske omsetningsveksten i kvartalet er på om lag 15 prosent. Resultatnedgangen i kvartalet, sammenlignet med forrige år, tilskrives primært noe lavere aktivitet i enkelte deler av forretningsområde Norden samt bortfall av inntekt etter salg av selskapet Norconsult Eiendom tidligere i 2018.

Så langt i år utgjør omsetningen 3,78 milliarder kroner, 17,8 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet driftsresultat hittil i år utgjør 297,9 millioner, en økning på 11,6 millioner fra 2017. Driftsmarginen så langt i 2018 er 7,9 prosent, mot 8,9 prosent i samme periode i 2017.

- Norconsult har en sterk omsetningsvekst så langt i år. Høyt aktivitetsnivå, flere nye kontrakter og effekter fra oppkjøp og rekruttering har bidratt til den positive utviklingen. Samtidig opplever selskapet fortsatt sterk konkurranse og prispress. Den organiske veksten er omkring 10 prosent hittil i 2018, heter det i en melding fra selskapet.

– Norconsult opplever et sterkt marked med høy aktivitet innen de fleste markedsområder. Vi har mange store og spennende pågående og nært forestående prosjekter, slik som ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst, Ny lufthavn Bodø, fjordkryssing E39 Bjørnafjorden, byutvikling og prosjektering i Bispevika i Oslo og Nye Hammerfest sykehus i Norge. I Danmark er vi engasjert på Politiskolen Vest i Vejle og i Sverige på CIK - centrum för idrott och kultur i Knivsta og til utarbeidelse av Sveriges havsplaner fra den norske grensen, helt til den finske grensen i Bottenviken på oppdrag for Havs- og vattenmyndigheten. Både alene og sammen med gode samarbeidspartnere har Norconsult vunnet flere store oppdrag de siste årene. Vi vurderer også markedet og mulighetene det neste året som gode, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

I september styrket Norconsult sin posisjon i Danmark med kjøpet av det danske rådgivningsselskapet KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S. Hittil i år har selskapet blant annet kjøpt Nordic – Office of Architecture AS, Arkitekthuset Monarken AB og Fundator AS.