Sterk økning i norsk kraftproduksjon

Kjøligere vær har ført til at elektrisitetsforbruket i de nordiske landene økte kraftig fra uke 45 til uke 46. Norsk vannkraftproduksjon steg med nærmere 20 prosent, og har dekket mye av denne økningen, sier NVE.

Krafteksporten fra Norge til de andre nordiske landene økte, og i uke 46 ble det registrert det høyeste eksportvolumet over en uke, siden sommeren 2002. Flomtap i deler av landet har ført til at all nedbøren denne uken ikke har blitt tilgjengelig for kraftproduksjon. Det nyttbare tilsiget til det norske kraftsystemet var likevel 3,1 TWh, eller godt over det dobbelte av normalt. Høy produksjon førte likevel til at fyllingsgraden i de norske magasinene sank med 0,1 prosentpoeng i løpet av uke 46, til 91,9 prosent. Dette er det høyeste nivået i magasinene i denne uken siden 1983. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene er dermed 6,7 prosentpoeng høyere enn normalt. I Sverige falt fyllingsgraden med 1,6 prosentpoeng til 83,1 prosent.