Heidi Finstad i Treindustrien. Foto :Ingar Sørensen

Sterk økning i etterspørsel etter byggevarer i tre

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med hele 22,9 prosent i september sammenliknet med samme periode i fjor.

Det viser statistikk fra bransjeforeningen Treindustrien. Samtidig er det fortsatt svært godt salg på eksport med en økning på 20,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Impregnert som produkt har en svært god salgsutvikling. Salget i september har økt med 14,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. - Eksporten øker også basert på høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta er medvirkende. I tillegg er lagrene lave både i Norge, Sverige og resten av Europa. Tollsituasjonen mellom USA og Canada fortsetter å påvirke hele markedet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.-

Hun sier at selv om det er godt salg i øyeblikket, så er det stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover og hvordan ulike markedssegmenter vil utvikle seg.

- Vi ser lavere ordrereserver i flere markeder. Finansministerne ga under fremlegging av Statsbudsjettet forsikringer om at kommuneøkonomien skulle kompenseres for koronatap, dette er et viktig markedssignal for byggenæringen som treindustrien er en del av, sier Finstad.