Sterk kritikk av ny arbeidsmiljølov

Arbeidsgiverne og opposisjonen kommer med sterk kritikk av forslaget til ny arbeidsmiljølov, som setter bom for økt bruk av midlertidig ansatte.

Den rød-grønne regjeringen skrur klokka tilbake, mener NHO. Usolidarisk, mener KrF. Regjeringens forslag skaper et mer ekskluderende arbeidsliv, mener Høyre. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) varslet tirsdag at den nye regjeringen endevender arbeidsmiljøloven som ble vedtatt av de ikke-sosialistiske partiene i juni. *Adgangen til bruk av midlertidig ansatte utvides likevel ikke. *Overtidsreglene strammes inn til slik de var før endringene i 2003. *Retten til å fortsette i stillingen ved tvist om usaklig oppsigelse beholdes som i dag. Arbeidsmiljøloven er først og fremst en vernelov som skal bidra til at flest mulig er i fast arbeid, sier Bjarne Håkon Hanssen. Mens Bondevik-regjeringen åpnet for bruk av midlertidig ansatte når behovet var permanent, går vi inn for midlertidig ansettelser kun når behovet er midlertidig, sier Hanssen. Utestengt Mens LO jubler for endringene, er NHO dypt skuffet. Midlertidige ansettelser fører til at flere får sjansen til å prøve seg i arbeidslivet. Og ved faste ansettelser går små og mellomstore bedrifter ofte veien om midlertidige ansettelser, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk. Høyres arbeidspolitiske talsmann Martin Engeset mener lovendringene vil gjøre det vanskeligere for grupper med lite erfaring og formell kompetanse å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Tragisk Flere undersøkelser blant norske bedriftsledere har vist at de vil ansette flere dersom adgangen til midlertidig ansettelse blir utvidet. Nå forspilles mulighetene for mange til å få en fot innenfor på arbeidsmarkedet, og det synes jeg er tragisk, sier Engeset. KrF-leder Dagfinn Høybråten mener forslaget bygger fullt og helt på premissene til dem som er veletablert i arbeidsmarkedet. Hensynet til arbeidssøkende er skjøvet til side. Terskelen heves for unge og innvandrere som har vanskelig for å komme seg i jobb. Dette er spesielt usolidarisk i en periode med 10 prosents ledighet blant innvandrere, sier Høybråten, som var arbeidsminister i Bondevik-regjeringen. Overdriver Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener kritikerne av lovendringene nye overdriver. Med dagens lov er hver tiende ansatte midlertidig ansatt. Det viser at adgangen er stor nok. Vi ønsker ikke et A- og B-lag, hvor noen har trygge og faste jobber, og andre tar alle nedturene i økonomien og blir arbeidsledige når det går dårlig, sier Stoltenberg til NTB. Han viser til at Norge de siste tiårene har hatt høy sysselsetting og sterk vekst sammenlignet med andre land. Det skjedde mens vi hadde den gamle loven. Det viser at det er mulig å ha et dynamisk arbeidsliv med en tryggere arbeidsmiljølov enn det Bondevik-regjeringen og Frp la opp til, mener Stoltenberg.