Sterk forbedring for Skanska

Skanska Norges halvårsresultat viser en sterk forbedring av resultatene. Av en omsetning på 3.9 milliarder kroner ble resultatet før skatt på 160 millioner kroner.

Til sammenligning var omsetningen første halvår i fjor 3,8 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 68 millioner kroner. Tallene for andre kvartal viser en omsetning på 2 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 91 millioner kroner. Tilsvarende tall for andre kvartal i fjor var 2 milliarder kroner i omsetning med et resultat før skatt på 39 millioner kroner. - Det har vært en sterk vekst i boligsalget siste halvår, dette forklarer mye av resultatforbedringen i forhold til i fjor, sier økonomidirektør Aage Bjørn Haug. I tillegg leverer de fleste virksomhetsområdene positive tall, noe som bidrar ytterligere til den sterke bedringen, kommenterer Haug. Ordrereservene innen bygg og anlegg viser også en positiv utvikling fra første halvår i fjor til i år. Ordrereservene i bygg økte fra 3 til 3,5 milliarder kroner. I anlegg økte de fra 1,8 til 2,6 milliarder kroner. - Skanska Norge har over tid fokusert på å skape gode økonomiske resultater fremfor å ta markedsandeler. Det er gledelig å erfare at denne strategien gir resultater, sier administrerende direktør Petter Eiken i en kommentar. Vi har på grunnlag av denne strategien klart å oppnå en avkastning på sysselsatt kapital i selskapet siste 12 måneder på over 30 prosent. Dette er meget bra for vår bransje, legger Eiken til. I løpet av det siste året har det vært en stabil markedssituasjon i bygg- og anleggsnæringen. Det er heller ikke noe som tyder på at det fremover vil bli store endringer. Tilgangen på bygg- og anleggsoppdrag er god. Boligmarkedet er også forventet å være relativt stabilt ut året. Skanska Norge er en del av Skanska AB. Skanska AB presenterte sine halvårstall 29. juli. Omsetningen til Skanska AB første halvår i år var på 58,3 milliarder svenske kroner, med et resultat før skatt på 1,5 milliarder svenske kroner.