Foto: Trond Joelson

Stenger Porsgrunnsbrua

Porsgrunnsbrua vil bli stengt i seks uker på grunn av vedlikehold fra 20. september, melder Statens vegvesen.

Mandag 15. september klokka 21 stenges brua fram til tirsdag morgen. Dette gjentar seg tirsdag og onsdag. På grunn av det store arbeidet som begynner lørdag 20. september, er det nødvendig å få løftet på plass en del utstyr på brua. Mens dette arbeidet pågår, vil klaffene stå åpnet. Båter kan passere gjennom seilingsløpet.

Under selve rehabiliteringen vil det derimot ikke være mulig å løfte bruklaffene, derfor kan ikke båter som er høyere enn 6 meter passere i denne perioden.

Porsgrunnsbrua ble åpnet for 57 år siden i 1957. Begge motorene som løfter bruklaffene, ble erstattet i 2010, men lagrene og akslene har gjort jobben sammenhengende i alle årene brua har eksistert. Disse lagrene er nå betydelig slitt, det er derfor helt nødvendig å bytte dem ut.

Når kulelagrene skal byttes, byttes også selve akslene. Dette arbeidet betyr at festepunktene til bruklaffene må løsnes mens akslene tas ut. Her er dimensjonene svært store. Mens hele brua totalt er 224 meter, så er hver av klaffene 22 meter. De er solid bygget og veier 450 000 kg hver, altså til sammen 900 tonn.

Dette er også årsaken til at det ikke er mulig å tilby ekstraordinære åpninger i perioden hvor arbeidet pågår.

De fire små tårnene på brua er kjennemerker de fleste som har passert brua noen ganger, drar kjensel på. Disse er inngangen til bruas indre, der hvor motor og drivverket befinner seg. Motorene står i et maskinrom lenger nede i brua, mens lagrene er i trapperommet på veg ned. Det er her akslene små fires i et trangt rom ned i maskinrommet for så å heises opp gjennom en luke i brua.

Denne operasjonen må gjentas for alle fire aksler. I korte perioder under bestemte arbeidsoperasjoner, vil det også bli stengt for all båttrafikk uansett størrelse under brua. Dette er med hensyn til sikkerheten.

Under dette arbeidet kan heller ikke brua belastes med biltrafikk, den vil være helt stengt gjennom hele perioden.

Fotgjengere og syklister kan bruke brua som normalt mens arbeidet pågår.