Ill. DARK Arkitekter

Stema Rådgivning engasjert som prosjektdirektør for Økern Portal

Stema Rådgivning AS ved Per Henrik Bråthen og Jakob Ørsted Pedersen er engasjert av Oslo Pensjonsforsikring (OPF) som hhv prosjektdirektør og assisterende prosjektdirektør for Økern Portal.

I tillegg skal Stema Rådgivning dekke flere andre funksjoner for byggherren. 

- Jeg er svært stolt over at OPF viser oss denne tilliten ved å være med å utforme Oslo nye bydel med Økern Portal, sier administrerende direktør i Stema Rådgivning, Eivind Thoresen Skarpaas.

- Økern Portal er det største bygget vi har planlagt noen gang i Oslo Pensjonsforsikring, uttaler prosjektdirektør Richard Groven. Planlagt areal er på vel 78 000 kvadratmeter og skal bl.a. inneholde servicearealer/markedsgate, kontorer, hotell og så videre.

Økern Portal skal bli et bygg med høye miljøambisjoner og gode fremtidsrettede løsninger - et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Målet videre er også at Økern Portal skal bli Oslos nye smartbygg.