Stema Rådgivning inntar Førde

Nannestadfirmaet Stema Rådgivning AS har fått en avtale om prosjektledelse med Førde kommune.

Kommunen står foran store investeringer med både skole, barnehager og omsorgssenter på investeringslista. Et nytt rådhus er også under vurdering. Førde kommuner har derfor behov for prosjektledere med erfaring.

- Vi er meget fornøyd med å få denne avtalen. Det er utenfor vårt vanlige nedslagsfelt og det gjør det kanskje ekstra morsomt, sier daglig leder Øyvind Løkke i Stema Rådgivning.

Etter en anbudskonkurranse er det nå klart at Stema Rådgivning skal bidra til at Førde kommune får tilstrekkelig prosjektlederkompetanse til å håndtere en nokså omfattende investerings- og rehabiliteringsportefølje. Blant annet er to barnehager under oppføring. Under planlegging er også en skole og et omsorgssenter. I tillegg vil trolig Stema kunne få håndtere flere større og mindre rehabiliteringsprosjekter i den tiden rammeavtalen gjelder.

Det er også aktuelt med et nytt rådhus i Førde kommune som foreløpig er estimert til 180 millioner kroner, noe som også blir en stor utfordring for Stema Rådgivnings medarbeidere dersom det blir realisert.

Kommunen samarbeider med private grunneier for å få et rådhuskvartal og har igangsatt en arkitektkonkurranse der seks firmaer skal levere forslag i august.

- Det er mange interessante prosjekter i Førde, også uten rådhuset, men blir dette store prosjektet realisert så er vestlandskontrakten ekstra interessant. Vi håper selvsagt å få være med på laget, sier Løkke.