Stavanger lufthavn Sola søker etter Overingeniør - Bygg

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. I 2013 reiste nær 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

FirmaAvinor
FylkeRogaland
StedSola
Søknadsfrist01.11.2014

Stavanger lufthavn, Sola har en økende passasjer vekst og holder et høyt aktivitetsnivå. Vårt ønske er å ha et kontinuerlig fokus på passasjerens og flyselskapenes behov, for å kunne etablere effektive og hensiktsmessige løsninger som ivaretar deres behov. For å dekke opp om dette behovet søker vi etter Overingeniør Bygg.

Aktiviteten og utviklingsomfanget er økende. Overingeniør bygg har et tungt faglig ansvar for byggeprosjekter av ulik art og av ulik størrelse. God faglig kompetanse og evne til samarbeid vil være utslagsgivende talent i stillingen, dersom vi skal lykkes optimalt, med å nå målsettinger som er satt.

Stillingen er organisert i Operativ avdeling teknisk drift. Teknisk drift har ansvar for fagfeltene IKT, svakstrøm, elektro bygg og bane, VVS - tekniske tjenester og har også bestillerfunksjon i utbyggingsprosjekter.

  • Vi ønsker at du skal kunne representere og være samordner for Teknisk drift sine engasjement inn i utbyggingsprosjekter. Med det menes å formidle og å følge opp avdelingens innspill til utforminger og valg av bygg tekniske løsninger
  • Du skal lede utbyggingsprosjekter i regi av avdeling og både sørge for fullverdig saksbehandling på økonomi, på kvalitet og på tid
  • Ta ansvar for tegningsarkiv Pro Arc
  • Utarbeide kvalitetsmessige tilstandsanalyser ligger til ansvarsområdet
  • Den som tilsettes skal kunne jobbe strukturert og effektivt
  • Du må være god i kommunikasjon, i fremstillingsevne og kunne være tydelig i samtaler over bordet med andre ord si - ha en særs god evne til relasjonsbygging

Personen vi leter etter skal ha relevant utdanning på høyskole nivå, fra universitet eller teknisk høyskole. Formell utdanning kan kompenseres med omfattende realkompetanse. Evne til strategisk tenkning og samarbeid på tvers både innad i egen organisasjon og med eksterne parter vil være en forutsetning for tilsetting.

Vårt ønske er å knytte til oss medarbeidere ser verdien i det menneskelige samspill og som setter tydelige krav og forventninger på dagsorden for seg selv for å oppnå et ønsket resultat.

Stavanger lufthavn er en visjon- og verdistyrt organisasjon. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med Avinors verdier: ÅPEN, ANSVARLIG, HANDLEKRAFTIG OG KUNDEORIENTERT.

Avinor kan tilby jobb i et konsern med et meningsfullt og viktig samfunnsoppdrag. Et kreativt og ambisiøst arbeidsmiljø, med konkurransedyktige betingelser.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes.

Ønsker du å søke stillingen og bidra til å nå våre mål, send oss en søknad innen 01.11.2014.

For nærmere informasjon, ta kontakt med leder tekniske tjenester Odd Arild Hegdal.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Søk her

Vis flere stillinger: