Status quo etter krisemøtet om Mannen

Åndalsnes/Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Krisestaben i Rauma kommune konkluderte søndag kveld med at situasjonen er uforandret i fjellet Mannen.

– Det er status quo i fjellet. Det vil si at vi fortsatt har en utglidning på 7 til 8 millimeter i døgnet, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE til NTB.

Ordfører Lars Olav Hustad sier etter krisemøter i rådhuset i Åndalsnes søndag at de vil etablere faste møter for de evakuerte, pressen og krisestaben i tiden fremover.

– Vi har diskutert scenarioer på kort og lang sikt. Mandag skal vi drøfte hvorvidt det kan bli aktuelt å sprenge bort fjellet, sier han til NTB.

Fylkesmannsberedskapsgruppa i Møre og Romsdal har innkalt til møte i rådhuset mandag. Deretter vil kommunens krisestab ha et møte. Ordføreren regner derfor med at de kan ha ny informasjon i 12-tiden.

– Det vil trolig gå et par dager før fjellet raser ut, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord Beredskap til NTB i 12-tiden søndag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frykter at evakueringen kan bli langvarig. Alle som bor i det rasutsatte området, er evakuert.

– Vi har stor forståelse for situasjonen til de evakuerte. Slik situasjonen er nå, kan de dessverre ikke flytte tilbake, sier Samdal til NRK.

Direktoratet frykter at de evakuerte må holde seg borte fra hjemmene sine i lengre tid.

– Hvis vi går over i en streng kuldeperiode, kan vannet i fjellet fryse. Da kan vi få en innfrysing av fuktigheten som stabiliserer området, sier han.

I det siste døgnet er bevegelsen 6,6 mm i døgnet i øvre del og 1,4 mm i nedre del. Dette er på samme nivået eller en svak reduksjon fra siste døgn, fremgår det av en pressemelding på kommunens hjemmeside.

Blikra sier at mye nedbør kan fremskynde raset.

– Men det har ikke kommet så store mengder at det har noen særlig betydning, sier sjefgeologen.

De faste instrumentene på Mannen viser normale måleverdier for sesongen.

Det er meldt en god del nedbør fra søndag kveld. Det er derfor ventet at bevegelsene i det aktuelle fjellpartiet vil øke, men ingenting tyder på at de forplanter seg til en større del av fjellområdet, konkluderte kommunen med søndag. (©NTB)