Statsråder ga ingen konkrete løfter på Fedje

Statsrådene Helen Bjørnøy (SV) og Dag Terje Andersen (Ap) ga ingen konkrete løfter da de søndag kom til Fedje for å se resultatene av oljesølet fra lasteskipet «Server».

Vi skal gjennomgå beredskapen og alt som er gjort når aksjonen er avsluttet, sa Andersen, som fungerer som fiskeri- og kystminister mens Helga Pedersen er i permisjon. Bjørnøy sa at det viktigste er å begrense skadene og så må en se på hva som kan gjøres for å styrke oljevernberedskapen. Begge statsrådene ga uttrykk for at det gjorde et sterkt inntrykk å se skadene av oljesølet da ordføreren i kommunen, Erling Walderhaug, tok dem med til Fyrsundet, like i nærheten av havaristedet. Der har olje griset til strendene, og mye olje flyter på vannet selv om kraftig vind natt til søndag drev en del av oljen vekk. Ikke løfter Det er ikke noe å glede seg over at mye av oljen er drevet vekk fra sundet, for den har drevet med strøm og vind og forurenser andre områder, sa ordføreren da han viste statsrådene rundt. Søndag ble det rapportert at olje var drevet i land i flere av nabokommunene på fastlandet. På Fedje hadde oljesølet spredt seg rundt hele øya. Selv om ikke statsrådene hadde med seg konkrete løfter om beredskapen generelt eller muligheten for å gjenopprette et oljeverndepot i Fedje, var ordføreren godt fornøyd med at de to sentrale politikerne kom for å se på skadene. Det er veldig positivt at de kommer, og vi har fått lagt fram vårt syn. Nå kommer vi til å stå på enda mer for å få oljeverndepot hit igjen, sa ordføreren til NTB etter møtet med de to gjestene. Kritisk Kristin Handeland, leder for Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret, er enig med ordføreren i at kommunen må fortsette kampen for oljeverndepotet. Men vi vil ikke ta det fra Florø. Det trengs utstyr der også. Vi vil ha et nytt depot, sier Handeland. Hun er blant de mange i kommunen som har kritisert Kystverket for manglende innsats og beredskap. Politikerne sier at det skal evalueres. Men her trengs ikke evaluering, her trengs handling, sier hun. Død fugl Da statsrådene kom med ferjen til Fedje måtte de gå over en landgang dekket med bark. Det var gjort for å dekke over oljesøl som hadde sprutet over landgangen i den sterke vinden natt til søndag. Straks de kom i land, ble de møtt av lederen i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv med en død fugl. Dette er en lomvi som drev i land til meg, sa Oddekalv og viste at den var død som følge av oljesøl. Han sa til statsrådene at denne ulykken må føre til en offentlig gransking av beredskapsarbeidet og kritiserte Kystverket med svært harde ord. Lovet handling Dag Terje Andersen og Helen Bjørnøy ble konfrontert med kravene til økt oljevernberedskap både av politikerne, miljøvernere og presse på Fedje. Andersen svarte at han ikke kunne love at et oljeverndepot vil bli gjenopprettet i kommunen, men at det vil bli nøye vurdert. Vi skal gjennomgå alle sider ved beredskapen og strukturen når det gjelder utstyr, lovet han. Bjørnøy var opptatt av at vi må styrke beredskapen mot oljesøl også på bakgrunn av klimaendringene. Vi får mer ekstremvær, noe som stiller større krav til beredskapen, sa Bjørnøy.