Mens kunnskapsminister Jan Tore Sanner ser på må statsminister Erna Solberg konstatere at hun neppe hadde fått fagbrev i sveising etter å ha prøvd den digitale varianten på yrkesfagutstillingen. Foto: Trond JoelsonStatsminister Erna Solberg prøvde ut digital sveising på yrkesfagutstillingen. Foto: Trond JoelsonStatsminister Erna Solberg prøvde ut digital sveising under åpningen av yrkesfagustillingen. Foto: Trond JoelsonElever følger med mens statsminister Erna Solberg prøver å føre ringen rundt uten å være nær stangen. Foto: Trond JoelsonJan Tore Sanner klarte seg bedre enn statsminister Erna Solberg på denne stasjonen. Foto: Trond JoelsonStatsminister Erna Solberg var innom mange stasjonene på den nye yrkesfagutstillingen. Foto: Trond JoelsonStatsministeren roste byggenæringen for å ha tatt rekrutteringsgrep de siste årene. Foto: Trond Joelson.Foto: Trond Joelson

Statsministeren mener byggenæringen har gjort riktige rekrutteringsgrep

Statsminister Erna Solberg roser byggenæringen for å ha satt fokus på lærlinger og fagarbeidere de siste årene, og lover å gjøre yrkesfagutdanningen relevant for fremtidens næringsliv.

Både statsministeren og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hadde møtt opp for åpne utstillingen om og seminaret “Fremtidens yrkesfag” på Teknisk museum i Oslo, et samarbeid mellom regjeringen og organisasjonen WorldSkills.

Solberg understreket også at for mange av yrkesfagene kommer fremtidens utfordringer til å være annerledes enn de man har i dag, og lovet at myndighetene skulle legge til rette for dette. Samtidig sier hun til Byggeindustrien at vi ikke må glemme viktigheten av rekruttering til de tradisjonelle yrkesfagene, for eksempel innen bygg og anlegg.

- Byggenæringen er en av de næringene hvor mye av det arbeidet fortsatt kommer til å skje fysisk. Det er mye innovasjon og teknologi, men fortsatt mye direkte arbeid i byggenæringen - og de har et stort behov for folk. I privat sektor er byggenæringen den største sysselsetteren i Norge, og det kommer det fortsatt til å være, så de trenger fagarbeidere for kvaliteten og utførelsen av fagene, sier statsminister Solberg til Byggeindustrien.

- Hvordan kommer dere til å legge til rette for det?

- Vi har gjort det gjennom å sikre bedre støtte til bedrifter som har lærlinger, det jobbes mye i fylkeskommunene om et samarbeid rundt lærlingene. Jeg tror at etter den runden som var når det var mye arbeidskraftinnvandring til Norge, hvor man tenkte at man kanskje kunne løse dette ved å ta inn ikke norske, er det en helt annen holdning i bransjen nå. Skal de sørge for økt rekruttering til sin bransje, må man jobbe med norsk som arbeidsspråk, og man må jobbe med å markedsføre sine fagområder, svarer statsministeren.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner lanserte ikke noen nye tiltak rettet mot yrkesfagene på seminaret, men til Byggeindustrien understreker han nok en gang viktigheten av at man spisser yrkesfagene mot fagene man faktisk skal lære.

- Vi legger nå om strukturen for yrkesfagene som gjør at ungdommene vil få spesialisering på et tidligere tidspunkt. Det betyr at skal du bli tømrer, så skal du lære mer om tømrerfaget og mindre om alt mulig annet. Vi sørger for at undervisningen skal bli mer motiverende for elevene, og at fagene blir mer relevante for bedriftene og næringslivet, sier Sanner.

Flere muligheter

Flere hundre hadde møtt frem til åpningen, blant annet 60 ungdomsskoleelever.

- Det er ikke så alt for lenge til at skal velge studieretning, og det er ikke alltid så lett å være sikker på hva man skal velge. Det er viktig at valget ikke stenger dører, sa statsminister Erna Solberg til elevene.

- Begynner du på studiespesialisering kan du gå over på yrkesfag, eller hvis du tar yrkesfag kan du utdanne deg videre. Det kommer til å være trygt å velge yrkesfag. Er det en ting vi vet, så er det at vi trenger flere fagarbeidere – men vi trenger litt annerledes fagarbeidere enn tidligere. Vi kommer til å mangle titusenvis av fagarbeidere i fremtiden, så man får jobb – og vi har sett at unge har oppdaget dette. Det er rekordmange søkere til yrkesfag, og rekordmange får læreplass. Vi skal sørge for at yrkesfagene er relevante for fremtidens næringsliv, la hun til.

Fornøyd Veidekke-topp

Det er ingen tvil om at rekruttering til yrkesfagene har kommet høyere på den politiske agendaen de siste årene.Statsministeren skulle egentlig holdt et eget innlegg på seminaret, men statsrådskiftene gjorde at hun ikke fikk tid til det. Allikevel fikk hun prøve seg som blant annet digital sveiser, og snakket med flere av elevene som hadde møtt opp. Det er heller ingen tvil om at byggenæringen setter pris på den økte politiske oppmerksomheten.

- Det er flott at de stiller, og det viser betydningen av fremtidens fagarbeidere, sier konserndirektør stab, med ansvar for HR, HMS og miljø og juridisk i Veidekke, Hege Schøyen Dillner til Byggeindustrien.

- Vår bransje skal vokse mye fremover, og vi trenger gode og innovative fagarbeidere. Vi ser at automasjon vil gjøre at en del av de tunge arbeidsoppgavene vil bli borte. Fagarbeidere vil i større grad dokumentere og planlegge, og bevege seg oppover i verdikjeden ved hjelp av digitaliseringsprosessene, legger hun til.