Statskog vurderte Vestre Vollane til 25 millioner

Statskog vurderte at eiendommen Vestre Vollane på Hardangervidda har en lavere eiendomsverdi enn det mediene hadde antydet. Derfor ble det lagt inn et bud på 25 millioner kroner, kommer det fram i miljøvernministerens svar til Stortinget.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) fikk kritikk i Stortinget for behandlingen av Vestre Vollane-saken. Blant annet ønsket Høyres parlamentariske leder Jan Tore Sanner en forklaring fra miljøvernministeren på hva som skjedde i prosessen rundt salget av Vestre Vollane på Hardangervidda. Det skriftlige svaret kom mandag Ba om prospekt. Miljøverndepartementet ble via mediene gjort kjent med at eiendommen Vestre Vollane i Vinje var lagt ut for salg. Det ble spekulert om en mulig pris på 100 millioner kroner. Verken Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet eller Statskog SF var på listen over potensielle interessenter som fikk salgsprospektet. Statskog tok imidlertid kontakt med megler for å få tilsendt prospektet og mottok dette 31.oktober, heter det i svaret fra Bjørnøy. Statskog gjorde deretter en verdivurdering av eiendommen, og totalvurderingen ga en langt lavere eiendomsverdi enn den prisantydning som mediene antydet. Ifølge Bjørnøy ville et bud fra Staten i første rundt kunne virket prisdrivende. Lokal forvaltning Miljøverndepartementet hadde et møte med Vinje kommune 1. november, der det kom fram at kommunen ønsket en løsning som kunne gi lokal forvaltning av området. I spørretimen 9. november sa Bjørnøy følgende: Jeg er kjent med at Vinje kommune er i dialog med selger om eiendommen Vestre Vollane. Jeg ser det som svært positivt, og avventer resultatet av denne dialogen. Dersom eierne skulle være villige til å selge til det offentlige for en akseptabel pris, vil regjeringen selvsagt vurdere det seriøst. Statskog la inn et muntlig bud på 25 millioner kroner 10. november. Statskog fikk tilbakemelding fra megler samme kveld om at selger ville gå videre med høyeste bud, forklarer miljøvernministeren i svaret til Stortinget.