Statskog skal utrede privatisering av skogvirksomheten

Statskog er bedt om å belyse ulike modeller for privatisering av virksomheten sin.

Det var i et foretaksmøte fredag Statskog ble bedt om å se på  privatisering og organisering av det statlige selskapets skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og de økonomiske og praktiske konsekvensene av modellene.

- Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog sin skogvirksomher, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

- Regjeringen er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv, heter det videre.

Statskog er derfor bedt om å belyse i hvilken grad disse interessene kan bli påvirket som følge av privatiseringen av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere.