Statskog får nye oppgaver og nytt navn

Statskog skifter navn til Norsk Utmark. Det nye navnet skal vise at en av foretakets viktigste oppgaver er å tilrettelegge statens eiendommer slik at de er til glede for mennesker som søker rekreasjon og friluftsaktiviteter.

Det sa statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) da øygruppen Østre Bolærne i Vestfold lørdag ble åpnet for allmenn bruk. Nå kan vi med glede markere at saken om Østre Bolærne er løst på en god måte. Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune har overtatt eiendommen, og det er vist beundringsverdig engasjement for å få til en felles løsning, sa statsministeren. Statskogs eiendommer representerer på mange måter den norske befolkningens «felles arvesølv», sa statsministeren, fjell, skog og utmark som byr på verdier, opplevelse og muligheter for de aller fleste av oss ! Men det er plass nok til at mange, mange flere kan oppleve friluftslivets gleder på disse arealene med de positive bidrag dette gir til folkehelsa, sa Bondevik. I revidert nasjonalbudsjett åpnes det for at Statskog SF (Norsk Utmark SF) gis mulighet til å kjøpe aktuelle forsvarseiendommer som er under avhending før de legges ut i det åpne markedet, dersom fylkeskommunene eller kommunene ikke melder sin interesse. Dette gjøres for å sikre frilufts- og rekreasjonsarealer til beste for allmennheten.