Illustrasjonsfoto

Statsbygg søker sentral tomt i Lillestrøm til nytt campus

Statsbygg inviterer eiendomsaktører og andre interesserte til informasjonsmøte 7. desember om mulige lokaler til ny Campus Lillestrøm for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

HiOA har i dag ett av sine tre studiesteder på Kjeller. Leieavtalen går ut i 2023 og skal nå utrede en mulig flytting av campus til en sentral beliggenhet i Lillestrøm sentrum.

Statsbygg undersøker nå markedet for høgskolen og er på jakt etter arealer på 20.000-23.000 kvadratmeter BTA.

Sammen med HiOA og Skedsmo kommune arrangerer Statsbygg et informasjonsmøte 7. desember for eiendomsbesittere, utbyggere, eiendomsutviklere, næringsmeglere, grunneiere og andre interesserte.