Illustrasjon: MIR, Statsbygg og Kleihues Schuwerk

Statsbygg signerte kontrakter for en milliard

AF Gruppen og Caverion signerte storkontrakter med Statsbygg.

Torsdag 15. desember signerte byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, kontrakter for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum på nesten en milliard kroner.

AF Gruppen er tildelt kontrakten for innvendige bygningsmessige arbeider og Caverion for tekniske arbeider innenfor fagene rør, elkraft og ventilasjon.

- Disse kontraktene er en betydelig milepæl for det nye Nasjonalmuseet. Etter jul vil produksjonen øke ytterligere og i løpet av 2017 vil råbygget nå sin fulle høyde, forteller Sandberg i en pressemelding.
- AF Gruppen og Caverion har vunnet seks av de største kontraktene. Det betyr at vi vil få en byggeplass med to store entreprenører. Dette gir oss en mulighet til tettere samhandling, effektivisering av prosesser og bedre kommunikasjon, sier prosjektdirektør for nytt nasjonalmuseum Steinar Støre.

- Målet er å ferdigstille bygget som planlagt i 2019. For å få det til, vil det i løpet av 2018 være opp mot tusen mann som arbeider med det nye Nasjonalmuseet.