Illustrasjon: Statsbygg

Statsbygg-rapport: Norge kan spare 870 millioner på leie

En ny Statsbygg-rapport viser at staten kan spare mye på å leie kontorlokaler på en smartere og mer standardisert måte.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding mandag.

Ifølge rapporten «Statens lokaler» bruker statlig sivil sektor 16,7 milliarder kroner i året på leie av bygg og eiendom. 5,8 milliarder kroner av dette går til å leie kontorlokaler i det private markedet.

Last ned hele rapporten her.

I snitt leier staten 30 kvadratmeter til hver kontoransatt. Dette er 30 prosent mer enn den fastsatte arealnormen for nye statlige kontorlokaler på 23 kvadratmeter, skriver Statsbygg.

Fra 1. mars i år ble statlige virksomheter, unntatt NAV og Politiet, pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie i markedet for kontrakter over 30 millioner kroner. I rapporten skriver Statsbygg at virksomheter som har brukt Statsbygg som rådgiver for leiemarkedet skal ha oppnådd tilsvarende eller bedre arealeffektivitet enn statens norm for statlige byggeprosjekter, og at aktører som har brukt Statsbyggs gjennomføringsmetodikk og markedskompetanse også skal ha oppnådd mer konkurransedyktige leiebetingelser.

Tjenesten ga i 2019 en gjennom­snittlig arealeffektivisering på 44 prosent og en kostnadseffektivisering på 32 prosent per ansatt, skriver Statsbygg. Rapporten slår fast at leiekontraktene som ble inngått i det private markedet i 2019, vil gi staten en innsparing på 346 millioner kroner over en tiårsperiode.

– Regjeringen har som mål å redusere statens kostnader til leie av kontorlokaler i markedet med 15 prosent innen 2029. Dette vil gi en innsparing på 870 millioner kroner, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

«Statens lokaler» er også navnet på en database og et analyseverktøy som Statsbygg ferdigstilte i 2019, som skal gi oversikt over statens leie av lokaler. Alle statlige virksomheter rapporterer sin bruk av lokaler inn i databasen én gang i året, heter det i pressemeldingen fra Statsbygg.