Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statsbygg på tomtejakt i Bergen

Regjeringen gir Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

Det skriver Bergens Tidende i sin nyhetsstrøm på bt.no.

En rekke tomter er, ifølge BT, tidligere lansert i debatten, deriblant Dokken, Laksevåg og Marineholmen.

– Bergen er et kraftsentrum for marin forskning og utvikling. Det skal byen også være i fremtiden. Nå tar vi ett steg videre i arbeidet med å samle Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Regjeringen vedtok i fjor høst å utrede videre en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nybygg i Bergen.

Nærings- og fiskeridepartementet starter nå avklaringsfasen for hvor det nye bygget kan bygges. Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et åpent tomtesøk, skriver Bergens Tidende.

Regjeringen tar utgangspunkt i at det nye bygget vil bli et formålsbygg, det vil si et spesialisert bygg med flere typer laboratorier, og at Statsbygg skal være byggherre.