Illustrasjon: Rambøll

Statsbygg på god vei

Tirsdag overleverer Statsbygg tre nye veier i Gaustadbekkdalen til Oslos ordfører Fabian Stang.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding på sine nettsider.

– Gaustadbekkdalen og universitetsområdet Blindern får nå en bedre infrastruktur, uttaler byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg.

– Nå skal det bli både enklere og tryggere å komme seg til og fra Blindern, sier hun i pressemeldingen.

«Norges Silicon Valley»

Gaustadbekkdalen ligger i bydel Nordre Aker i Oslo. Stortinget vedtok allerede i 1952 at Gaustadområdet skulle øremerkes forskning og undervisning. I dag er om lag en tredjedel av Norges samlede forsknings- og utviklingsressurser lokalisert her. Dette har ført til et behov for bedre infrastruktur.

Fra tirsdag 16. september kan studenter og andre trygt ferdes langs den nye gang- og sykkelveien fra Ring 3 til informatikkbygget på nordsiden av Blindernområdet, skriver Statsbygg i meldingen. I tillegg til å prioritere myke trafikanter, har Statsbyggs prosjekt «Ny infrastruktur i Gaustadbekkdalen nord» etablert en ny adkomstvei fra Ring 3, slik at de som kjører til Blindern slipper dagens omvei. Det skal også være laget en ny adkomstvei til Domus Atletica.

Viser vei

Statsbygg startet planlegging og prosjektering av veiene i 2012. Arbeidet har vært finansiert av Statsbyggs reguleringsfond og noe tilskudd fra Norsk Forskningsråd og Oslo Tec (tidligere Forskningsparken). Det vil si at veiene overleveres for null kroner til Oslo kommune, som vil stå for drift og vedlikehold fremover.

Statsbygg skal, ifølge pressemeldingen, fortsette engasjementet i Gaustadbekkdalen også etter at veiarbeidet er ferdigstilt.

– Gaustadbekkdalen skal i årene framover utvikles til et nyskapende og miljøvennlig universitetscampus, sier Sandberg.

På området mellom Rikshospitalet og Blindern har Statsbygg fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å skissere et nytt milliardbygg for universitetets satsning innen livsvitenskap, farmasi og kjemi. Hvordan det nye bygget vil se ut, blir klart i starten av oktober.