Statsbygg omorganiserer

Organisasjonen får blant annet en ny Stab og en ny Administrasjonsavdeling og oppretter en ny Utviklingsavdeling.

- Dette medfører ingen store endringer, og er mer å betrakte som en naturlig utvikling av organisasjonen hvor noen medarbeidere får endrede roller og oppgaver, forteller administrerende direktør Øivind Christoffersen. - Det er likevel viktige endringer som gjøres. Organisasjonen gjøres mer robust, og setter oss i stand til å møte de kommende utfordringene. Vi synliggjør nye oppgaver og får en tydeligere rolledeling. Beslutningsprosessene skal bli enda bedre, og det skal bli lettere å utføre styrings- og lederoppgaver, sier Øivind Christoffersen til Statsbyggs nettsider. - Statsbygg vil blant annet ha et enda større kunde- og markedsfokus, og etablerer derfor en Kunde- og markedsseksjon i den nye Utviklingsavdelingen, forteller Christoffersen. Utviklingsavdelingen skal bestå av fire seksjoner: Kunde og marked, Plan, Kultur og næring, og Samfunn og forskning i tillegg til en stab. I Eiendomsforvaltningen opprettes det en ny avdeling, Anskaffelse og avhending av eiendom. Avdelingens hovedoppgave er å gjennomføre kjøp og avhending av eiendom på vegne av Statsbygg og gi råd og bistand på eiendomsområdet i samarbeid med regionkontorene. Oppdelingen i en Stab og en Administrasjonsavdeling er et ønske om å rendyrke roller og tydeliggjøre oppgaver. Staben skal gi styrings- og strategistøtte til ledelsen, mens administrasjonsavdelingen skal gi service og støtte til hele organisasjonen, sier Øivind Christoffersen. For tiden pågår rekruttering av flere ledere til de nye lederstillingene.