Statens hus i Vadsø. Foto: Statsbygg

Statsbygg lyser ut konkurranse om Statens hus i Vadsø

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser Statsbygg nå ut en totalentreprise som omfatter full rehabilitering og endring av planløsning i bygg B ved Statens hus i Vadsø.

Bygget består av fire etasjer, samt kjeller og loft, med en grunnflate på cirka 970 kvadratmeter, opplyser Statsbygg i en pressemelding.

Utbyggingen er et resultat av regionreformen, hvor hovedsetet til Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark ble lagt til Vadsø.

Bygningen som nå skal rehabiliteres beskrives som et godt bevart monumentalanlegg i etterkrigsmodernisme. Bygningen er fredet og omfattes av Statsbyggs verneplan.

Det skal gjennomføres full rehabilitering og endring av planløsning for de tre første etasjene i bygg B, samt arbeid knyttet til kjeller, fjerde etasje og loft. I tillegg er det behov for etablering av ny heis og installasjon av balansert ventilasjon.

Statsbygg har i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark utarbeidet et skisseprosjekt som forutsetter et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept, melder byggherren.

Prosjektet benytter seg av VR teknologi. Det er spesielt nyttig i bruker- og prosjekteringsmøter der teknologien gir en langt mer fullstendig og nøyaktig visuell opplevelse enn tradisjonelle 2D tegninger. Bruk av VR teknologi bidrar også til besparelser i reisekostnader og miljøutslipp.

Et digitalt informasjonsmøtet om konkurransen avholdes den 15. mai kl. 09.00. Innleveringsfrist er den 8. juni kl. 12.00.