Statsbygg kjøper bygg i Brussel

Statsbygg kjøper kontorbygg for Norges faste delegasjon til den Europeiske Union (EU-delegasjonen) og ambassaden i Brussel.

Administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg undertegner onsdag kontrakt for kjøp av bygget i Rue Archimede 17 i Brusselm skriver Statsbyggs nettside. Norges faste delegasjon til den Europeiske Union (EU-delegasjonen) og ambassaden i Brussel har vært leietakere i bygget siden tidlig på 70-tallet. Ambassaden holdt i en periode til utenfor bygget, men flyttet inn i igjen i juni 2001. Eiendommen i Rue Archimede 17 er sentralt beliggende vis a vis EU-kommisjonens hovedkvarter med kort gangavstand til Europaparlamentet. Bygget er på 10 etasjer og har to garasjenivåer under bakken. Samlet brutto areal er på ca 8200 m2. Ambassaden i Brussel og EU-delegasjonen vil etter en oppgradering disponere ca. 70 prosent av bygget. Prisen er 12.394.676,- euro, som tilsvarer 92.604.000,- NOK, etter kurs pr. 27. januar. I tillegg betales en registreringsavgift på ca 3,5 mill kr. for den delen av bygget som ikke skal brukes av ambassaden eller EU-delegasjonen. Det gis i henhold til Wienkonvensjonen avgiftsfritak for diplomatiske stasjoner. Bygget trenger oppussing og oppgradering. UD og Statsbygg vil samarbeide om en trinnvis gjennomføring av modernisering og utvikling av eiendommen. Statsbygg anskaffer, eier, og forvalter statens eiendommer som benyttes av Utenrikstjenesten og NORAD. Eiendomsmassen er på ca. 83 000 m2, og består av om lag 115 eiendommer i over 50 land.