Illustrasjonsfoto: Statsbygg

Statsbygg informerer om reviderte seriøsitetskrav

Statsbygg arrangerer frokostmøte om sine reviderte seriøsitetskrav tirsdag 8. oktober.

Statsbygg lanserte seriøsitetskrav i 2015. Basert på egne erfaringer, revidert regelverk og utvikling i næringen har Statsbygg i år fornyet kravene.

De viktigste endringene er knyttet til innleie fra bemanningsforetak, faste ansettelser, faglærte, bruk av underentreprenører samt lønns- og arbeidsvilkår. De reviderte seriøsitetskravene vil gjelde i entreprisekontrakter og rammeavtaler om håndverkertjenester.

På frokostmøtet vil de viktigste kravene og endringene bli presentert og det vil være mulig å stille spørsmål.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg innleder. Bjørn Kuvås (leder juridisk) og Tanja Dugstad (leder SHA og seriøsitet) forteller om seriøsitetskravene om morgenen tirsdag 8. oktober i Statsbyggs hovedkvarter.