Ghilardi + Hellsten arkitekter, Haptic Architects, Karres + Brands, Erik Langdalen og Selvaag Bolig.JaJa Architects, TREDJE NATUR og Hadrian Eiendom.Link Arkitektur og carlberg I christensenMAD arkitekter, Dronninga Landskap, Forsvarsbygg og Leva Urban Design.

Statsbygg har mottatt fire forslag med byplangrep for Adamstuen

Statsbygg mottok 15. februar bidragene fra de fire teamene som har arbeidet med ny bruk og byplangrep for statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.

På området ligger NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttets gamle lokaler. Disse flytter til Campus Ås i 2020. Mulighetsstudiene er gjennomført som parallelle oppdrag, der teamene har arbeidet med ulike problemstillinger. Det er avholdt tre seminarer der blant andre Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, velforeninger og ulike andre aktører har deltatt.

Statsbygg har engasjert ekstern fagkompetanse i en evalueringsgruppe. Mulighetsstudiene og evalueringsgruppens rapport vil i sin helhet bli gjort tilgjengelig på statsbygg.no i april 2018. På bakgrunn av forslagene og blant annet dialog med Oslo kommune, vil Statsbygg høsten 2018 gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalinger for det videre arbeidet med etterbruken av eiendommene.

- Vi gleder oss til å ta fatt på evalueringen av mulighetsstudiene og ser fram til de faglige rådene evalueringsgruppen kommer fram til. Dette er en kompleks byutviklingsoppgave, og hensikten med mulighetsstudiene er ikke å kåre noen vinner, sier prosjektleder Jorleif Jørgenvåg i Statsbygg.

De fire teamene som har levert mulighetsstudiene er:
* JaJa Architects, TREDJE NATUR og Hadrian Eiendom.
* Ghilardi + Hellsten arkitekter, Haptic Architects, Karres + Brands, Erik Langdalen og Selvaag Bolig.
* MAD arkitekter, Dronninga Landskap, Forsvarsbygg og Leva Urban Design.
* Link Arkitektur og carlberg I christensen