Statsbygg har kjøpt Grini Næringspark

Statsbygg har kjøpt Grini Næringspark 13 og 14 i Bærum kommune for 114,2 millioner kroner. Eiendommen huser Statens strålevern.

Grini Næringspark 13 og 14 ble lagt ut for salg i markedet i oktober, og Statsbygg vant budrunden og overtar eiendommen 14. desember.

Statens strålevern ble etablert i Grini Næringspark 13 og 14 i 1975 i et nybygg fra Statens bygge- og eiendomsdirektorat – en forløper til Statsbygg. Da Entra ble skilt ut fra Statsbygg i 1999, ble eiendommen lagt i Entras portefølje. Entra har siden totalrehabilitert eiendommen, men valgte i 2010 å selge til Stat Invest AS.

Helse- og omsorgsdepartementet har definert bygget som et formålsbygg. Departementet og Strålevernet ønsket en langsiktig og stabil eier og ville at Statsbygg skulle kjøpe eiendommen.

Eiendommen går over fire etasjer pluss kjeller og er på 4500 kvadratmeter.