Illustrasjon: HLM Arkitektur og Plan og Cubo ArkitekterIllustrasjon: HLM Arkitektur og Plan og Cubo Arkitekter

Statsbygg åpnet sitt hittil største bygg

Med sine 51.000 kvadratmeter er den nyåpnede Høgskolen i Bergen Statsbygg hittil største ferdigstilte prosjekt.

Det skriver Statsbygg i en pressemelding mandag.

Høgskolen ligger på en tidligere NSB-tomt på Kronstad, 3,4 kilometer sør for Bergen sentrum. Med utbyggingen har høgskolen fått samlokalisert de tre avdelingene ingeniørfag, lærerutdanning og sosial- og helsefag.

Verneverdige vognhaller er integrert i det nye bygget, og høgskolen har, ifølge pressemeldingen, plass til 4.400 samtidig tilstedeværende studenter og 500 ansatte.

Mandag 22. september kunne Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen overrekke nøkkelen til skolen til statsråd Monica Mæland.

Høgskolen i Bergen ferdigstilles, ifølge pressemeldingen, til riktig tid og innenfor kostnadsrammen. Prislappen er på totalt 2,1 milliarder. Statsbygg har vært byggherre, mens HLM Arkitektur og Plan og Cubo Arkitekter har tegnet bygget.

Selv om høgskolen inntil nå er det største bygget i Statsbyggs eiendomsportefølje, vil topplassen etter hvert bli utfordret av blant annet Nasjonalmuseet, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.