Statoil-funn nær Gullfaks

Statoil har funnet gass og kondensat om lag to kilometer vest for Gullfaks-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 19 og 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet skal knyttes opp til eksisterende infrastruktur i Gullfaks Sør-området.

Statoils letedirektør for norsk sokkel, Gro Gunleiksrud Haatvedt, sier i en pressemelding at funnet bekrefter at feltnær leting er viktig og gir funn med høy lønnsomhet som kan settes raskt i produksjon.

– Vi vurderer området rundt Gullfaks Sør som prospektivt og funnet bekrefter vår tro på området. Selv om volumene er beskjedne sett i forhold til de store funnene som er gjort på sokkelen tidligere, er funn av denne typen viktige for å maksimere potensialet på norsk sokkel. De bidrar til forlenget levetid på installasjonene, sier Haatvedt.