Illustrasjonsfoto

Statnett vil ha ny kraftledning i Romsdalen

Statnett anbefaler bygging av en ny kraftledning til gassanlegget på Nyhamna i Romsdalen.

Gassprosesseringsanlegget på Nyhamna skal utvides de kommende årene, noe som vil gi behov for økt kraftforsyning til anlegget.

Statnett anbefaler derfor å styrke kraftforsyningen på stedet i flere trinn. Først skal det bygges en ny transformatorstasjon i Isfjorden, samtidig som det søkes om konsesjon til en ny kraftledning.

Neste trinn vil være bygging av den nye kraftledningen, som Statnett mener bør gå fra Isfjorden til Fræna. Kraftledningen vil krysse Langfjorden på veien.

Statnett har også vurdert å la den nye kraftforsyningen gå fra Ørskog til Nyhamna, men konkluderer med at dette alternativet ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Saken går nå videre til Olje- og energidepartementet, som vil gjennomføre en høring.

Nyhamna ligger på øya Gossa i Aukra kommune og er ilandføringssted for gassen fra Ormen Lange.