Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Statnett vil fornye transformatorstasjon i Oslo

6. desember søkte Statnett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo.

– For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å oppgradere Sogn transformatorstasjon. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og klimaløsninger, sier konserndirektør Håkon Borgen i en pressemelding fra Statnett denne uken.

Sogn transformatorstasjon ble satt i drift første gang i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder. Fornyelsen av stasjonen innebærer å erstatte dagens luftisolerte koblingsanlegg på 300 kV med et nytt kompakt, lukket, anlegg på 420 kV som tar vesentlig mindre plass, skriver Statnett.

Statnett søker nå myndighetene om konsesjon for å oppgradere Sogn transformatorstasjon, og i høringsrunden vil det gis mulighet til å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), heter det videre i pressemeldingen.

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan for fremtidens hovedstrømnett består, ifølge Statnett, av 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som Statnett kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger.

– Det vil legge til rette for gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren, sier Borgen.