Statnett signerer avtale om kjøp av reservekraft

Statnett signerte tirsdag kontrakt med Pratt and Whitney om kjøp av 300 MW reservekraft. Kontrakten bygger på intensjonsavtalen som ble inngått før jul 2006 og har en verdi på omlag én milliard kroner.

I følge kontrakten skal 150 MW være klare på Tjeldbergodden til den 1. januar 2008, mens de resterende 150 MW skal være tilgjengelig senere samme vinter, med tanke på lokalisering på Nyhamna i Aukra kommune.Anleggene vil være konstruert slik at de kan gå både på gass og alternativ brensel for eksempel biodiesel, dersom dette over tid viser seg å være praktisk mulig og formålstjenlig.