Statnett reagerer på aksjon mot master i naturen

Statnett reagerer på at Turistforeningen og NHO Reiseliv engasjerer seg i en storstilt kampanje mot det de oppfatter som digre master i norsk natur.

- Disse monstermastene er det mest alvorlige inngrepet i norsk natur vi nå står ovenfor, sier generalsekretær Kristin Krohn Devold i Den Norske Turistforening (DNT) til Nationen.

Turistforeningen arranger mandag sammen med NHO Reiseliv en nasjonal konferanse om monstermaster i fjell- og fjordlandskap. Konferansen skal markere starten på en folkeaksjon.

Statnett reagerer både på språkbruk og aksjonsformen, og hevder at det ikke kommer nye kraftledninger gjennom verdensarvområdet i Geiranger.

Postkortkampanje
Blant aksjonsformene er en postkortkampanje rettet mot olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp). I kampanjen blir han minnet om Statnetts plan for å trekke 500 kilometer med kraftlinjer gjennom norsk natur.

- Den gamle typen kraftledninger er rundt 25 meter. Men de nye monstermastene er opp mot 50 meter, altså dobbelt så høye. Dessuten skal all vegetasjon bort i en kraftgate som er 50 meter bred. Dette blir et mye mer dramatisk inngrep i naturen enn vi har vært vant til, sier Krohn Devold.
Hun frykter at de planlagte kraftlinjene vil undergrave bildet av Norge som et grønt og miljøvennlig reisemål.

Enoksen har ennå ikke fått Statnetts planer på sitt bord, men han vil snart være klar til å vurdere dem.

- Vi vil så langt som mulig legge vekt på både natur-, miljø- og kulturlandskapshensyn. Produksjon og transport av kraft skal skje så skånsomt som mulig. Vi vil vurdere frakt av kraft i kabel gjennom noen områder, sier Enoksen.

- Sludder fra DNT
Kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett betegner flere av påstandene som sludder, og sier han er rystet over DNTs mangel på seriøsitet når de nå setter i gang en kampanje mot utbyggingsplanene.

- Kristin Krohn Devold og andre har de siste månedene begynt å snakke om «Statnetts monstermaster», som om vi har foreslått å bygge en helt ny og større type master enn tidligere. I Nationen hevder hun at gamle master har vært 25 meter høye, men at vi nå ønsker å bygge master som er dobbelt så høye. Det er ikke riktig. De nye ledningene vil bli bygget med master som er akkurat slik vi har bygget dem de siste ti årene, opplyser Akselsen.

- Kristin Krohn Devold hevder også at Statnett planlegger å bygge kraftlinjer gjennom verdensarvområdet i Geiranger. Det er ikke riktig. Den nye ledningen vi har planlagt i denne regionen, har vi foreslått bygges flere mil utenfor verdensarvområdet, understreker Tor Inge Akselsen.

Akselsen er heller ikke videre begeistret over DNTs virkemidler i postkortaksjonen der kraftledninger er manipulert inn i vakre naturbilder fra Geiranger og fjellområder på Sunnmøre.

- Slikt juks er uakseptabelt og bidrar til å forsterke et feilaktig inntrykk av våre utbyggingsplaner, påpeker Akselsen.