Illustrasjonsfoto.

Statnett jakter entreprenører til stor kraftjobb

Statnett skal oppgradere eksisterende 300 kV kraftledning mellom Nedre Røssåga – Namsos og en avgreining til Kolsvik og Namsskogan. Nå starter entrepenørjakten

Fakta om prosjektet

  • Berører åtte kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag
  • Ombygging av eksisterende transformatorstasjoner i Nedre Røssåga og Tunnsjødal, samt mindre midlertidige tiltak i transformatorstasjonen i Trofors
  • En 14,5 km ny 420 kV vil bli bygget til erstatning for deler av eksisterende 300 kV-ledning Tunnsjødal – Marka forbi Namsskogan, samt riving av eksisterende ledning og omkoplinger ved Nerfjellet og Sandådalen. Ombyggingen av traseen frigjør et betydelig areal til friluftsliv og reindrift.
  • Planlagt oppstart er vår/sommer 2015.

- Oppgradering av eksisterende nett er et viktig tiltak for å legge til rette for ny fornybar energiproduksjon i Nordland og i Midt-Norge samt gi fleksibilitet for fremtidig utvikling av forbruk og produksjon av strøm, sier prosjektleder Kristian Størset i en pressemelding.

Statnett vil nå starte arbeidet med å innhente tilbud fra entreprenører for bygging og oppgradering av ledninger og transformatorstasjoner.

- Vi vil oppfordre lokale og regionale entreprenører til å melde sin interesse, sier Størset.

Prosjektet skal sørge for at Statkrafts ombygde og utvidede kraftverk kan kobles til vårt 420 kV anlegg i Nedre Røssåga. Prosjektet vil også bidra til at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kan bygge om sitt 66 kV anlegg i Tunnsjødal til 132 kV og dermed tilknytte betydelige mengder planlagt ny vannkraft i regionen.

Statnett fikk i september anleggskonsesjon av Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) for å for å foreta denne oppgraderingen. Vedtaket fra NVE blir nå sendt berørte grunneiere og interessenter.