Statnett halverer strømtapet

Statnett oppgraderer 150 mil norske kraftledninger til å tåle høyere spenning, og halverer strømtapet underveis.

Det skriver Statnett i en pressemelding torsdag.

– Ved å oppgradere en ledning fra 300 kV til 420 kV spenning, reduseres energitapet underveis dramatisk. For hver meter oppgradert ledning kan vi redusere energitapet tilsvarende en gammeldags 40 watts lyspære, sier avdelingsleder Magne Maurset i Statnett.

For en ti mils ledning vil dette utgjøre strømforbuket til et par tusen husstander, heter det i pressemeldingen.

Statnett har i dag rundt 150 mil kraftledninger hvor en slik spenningsoppgradering, ifølge meldingen, kan gjøres relativt enkelt og uten å måtte bygge nye kraftmaster.

– Mange steder kan vi bruke de eksisterende kraftmastene, og henge på flere isolatorskåler slik at ledningen tåler økt spenning. I tillegg må det gjøres noen tiltak i transformatorstasjonene, sier Maurset.

Bakgrunnen for den storstilte spenningsoppgraderingen er at det er behov for å styrke overføringskapasiteten i det norske nettet, ikke minst på grunn av den store satsingen på fornybar energi både i Europa og her i Norge.

– Den fornybare kraften produseres når det er vind, når det er vann i elva og når det er sol. Det samsvarer ikke nødvendigvis med når behovet for strøm er størst. Det krever derfor at vi styrker overføringskapasiteten både innad i Norge og over landegrensene, sier Maurset.

I tillegg må kraftnettet dimensjoneres for å ta hånd om toppene i strømforbruket.

Spenningsoppgradering koster, ifølge pressemeldingen, bare ti prosent av hva det koster å bygge ny kraftledning.

Statnett er allerede godt i gang med spenningsoppgradering på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet er en del gjort, og nå er det Midt-Norge som står for tur, skriver Statnett.