Statnett forventer milliardreduksjon i milliardprosjekt

Styret i Statnett SF har fattet investeringsbeslutning for hele prosjektpakken Vestre korridor. Prosjektet har tidligere hatt en antatt kostnad på mellom 8 og 10 milliarder. Nå forventes kostnaden å være redusert til 7,1 til 8,5 milliarder.

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Vestre korridor er sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda.

– Dette er en viktig milepæl. Vi har nå besluttet å investere i de siste delene av prosjektpakken som vil sikre neste generasjon sentralnett mellom Kristiansand og Sauda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en pressemelding.

Prosjektet omfatter bygging av 8 stasjonsanlegg, ca. 250 km ny kraftledning, riving av ca. 200 km eksisterende kraftledninger og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420kV av ca. 270 km av eksisterende ledninger.

–Vi har lagt ned en betydelig innsats for å redusere kostnadsforventningene. En kostnadsbesparende gjennomføringsstrategi og teknologivalg, attraktive kontraktspakker kombinert med et velfungerende entreprenørmarked har gjort det mulig for oss å redusere kostnadsestimatet betydelig, understreker Vardheim.

Trinn 2 omfatter en ny kraftledning på 420 kV spenningsnivå mellom Lysebotn og Sauda og nye stasjonsanlegg i Hylen og Sauda. Eksisterende 300 kV simplex‐ ledning på strekningen rives mellom Sauda og Førre, men vil bli beholdt inntil videre mellom Førre og Lyse.

Trinn 3omfatter ny 420 kV stasjon Fjotland. Sammen med ledningen Ertsmyra‐ Fjotland og den spenningsoppgraderte ledningen mellom Fjotland og Arendal (inngår i trinn 1) muliggjør heving av spenningen på forbindelsen Ertsmyra‐Fjotland‐ Arendal til 420 kV.