Statlige milliarder til kollektivutbygging

En utbygging av kollektivtilbudet både innenfor Oslos grenser og inn og ut av byen er avgjørende for den videre vekst og utvikling for hovedstaden. Det loves nå statlig milliardhjelp for sikre at byen skal klare å gjennomføre flere storstilte utbygginger.

Blant de nødvendige gigantutbyggingene Oslo og nabokommunene er helt avhengig av finner vi for eksempel byggingen av den lenge etterlengtede Fornebubanen, en bane til Ahus og ikke minst en ny t-banetunnel under Oslo sentrum. Dette er enorme investeringer, som kommunene det gjelder vil ha store vanskeligheter med på gjennomføre på egenhånd. Man har lenge etterspurt størrelsen på statlig bistand til denne typen prosjekter, og nå i valgopptakten kommer løftene. Statsminister Erna Solberg sa nylig at de vil sikre at statens skal stå for 50 prosent av utbyggskostandene for Osloprosjektene. Tidligere har også Arbeiderpartiet kommet med sterke signaler om at staten må bidra med mer penger i potten til utbygging. De har endatil påpekt at de vil sørge for en statlig andel på 70 prosent om de vinner valget i 2017.

Det er selvsagt helt nødvending med statlig støtte om man skal klare å sette i gang med disse store utbyggingsprosjektene. Det er derfor positivt at denne bekreftelsen nå kommer, og at man dermed kan sikre en god fremdrift i planleggingsarbeidet. Flere av disse prosjektene burde vært påbegynt for lenge siden. En Fornebubane skulle stått klar til bruk. Med milliardlovnadene kan man sette ekstra fart i arbeidet, som vil være med på å åpne helt nye muligheter vestover i hovedstaden. Det er ikke bare innbyggerne på Fornebu som vil få glede av en slik utbygging - dette må også bane vei for en videre utbygging og fortetting langs utbyggingstraseen. Samme utvikling vil en forlengelse av banetilbudet til Ahus gi. Ved siden av redusert privattrafikk vil det også bygge seg opp nye muligheter for videre vekst og utvikling rundt utbyggingen. Man må naturligvis også utvide en allerede sprengt banekapasitet under Oslo for å sikre en god regularitet for tiden fremover.

Lignende utfordringer har man også andre steder i landet. Også her må staten naturligvis bidra slik at man kan sikre en god utvikling av kollektivtilbudet. Mange byer og tettsteder opplever sterk vekst og det trengs store investeringer. Det er nok å se til bybanen i Bergen og den store suksessen den er blitt. Her kommer en videre utbygging, så får vi se om det blir på Bryggen eller i tunnel bak - som er ett av de store temaene i valgkampen i Vestlandets hovedstad.