Statlig lån til ny drift ved Sydvaranger Gruve

Innovasjon Norge tilbyr 90 millioner kroner i lån til investeringer for ny drift ved Sydvaranger Gruve AS i Finnmark.

Bedriften er den største etablering i Nord-Norge på mange år, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding om dette lånetilsagnet.

Sydvaranger Gruve skal ta opp den tidligere virksomheten i Bjørnevatn og Kirkenes, med produksjon av jernkonsentrat til verdensmarkedet. Selskapet vil sysselsette cirka 350 medarbeidere når produksjonen er i gang på grunnlag av malmforekomster og infrastruktur fra gruvedriften i AS Sydvaranger, som ble avviklet i 1996.