Statkraft med store nedskrivninger

Statkraft oppnådde i andre kvartal 2015 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2633 millioner kroner, en økning på 105 millioner kroner fra samme periode i 2014. Kvartalsresultatet er negativt grunnet nedskrivninger og valutaeffekter.

Nordiske kraftpriser var i snitt 20,7 EUR/MWh som er 19 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Lavere priser ble motvirket av høyere produksjon, økt bidrag fra markedsoperasjoner i Norden og internasjonal vannkraft.

- Det underliggende driftsresultatet er solid i lys av markedsutviklingen, men lavere kraftpriser fremover har medført nedskrivninger, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt ble -2042 millioner kroner, en nedgang på 2080 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2014. Nedgangen skyldes nedskrivninger forårsaket av lavere langsiktige prisforventninger og negative valutaeffekter. Statkraft skrev ned verdien av vindkraftaktiva i Sverige med 1820 millioner kroner og vannkraftaktiva i India med 384 millioner kroner. Valutaeffekter utgjorde -2040 millioner kroner i finanspostene. Valutaeffektene motvirkes i stor grad av positive omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraft besluttet å oppgradere Øvre Røssåga vannkraftverk i Nord-Norge. Dette utgjør siste del av en full modernisering av Røssåga-verkene med samlede investeringer på 2,2 milliarder kroner.

Styret vedtok i juni ikke å investere i det planlagte Fosen- og Snillfjordprosjektet i Norge på grunn av manglende lønnsomhet. Statkraft har sammen med partnerne i prosjektet startet en ny studie for å utrede en alternativ plan for vindkraftutbygging i de samme områdene. Studien vil gi grunnlag for å vurdere om det er mulig å oppnå lønnsomhet.

Statkrafts posisjon i Tyrkia ble styrket gjennom ferdigstillelsen av vannkraftverket Kargi på 102 MW. Oppkjøpet av aksjer i det brasilianske selskapet Desenvix Energias Renováveis S.A. ble gjennomført 13. juli. Statkrafts nye eierandel er 81,3 prosent. Desenvix utvikler vann- og vindkraft og har 316 MW installert kapasitet.