Statkraft ikke nødt til å selge Trondheim energiverk

Statkraft er likevel ikke nødt til å selge Trondheim Energiverk (TEV). Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) gjennomfører nå en snuoperasjon i saken.

Statsråden vil fredag legge fram saken i statsråd og be om at Konkurransetilsynets pålegg til Statkraft om å selge energiverket, blir opphevet. Tilsynet mente at Statkraft har en for dominerende stilling i kraftmarkedet nord for Dovre og satte derfor som krav at de måtte kvitte seg med TEV. Statkraft har hele tiden signalisert at de ikke ønsker å selge energiselskapet. Grande Røys har valgt å høre på selskapets argumenter om at man ikke lenger kan dele kraftmarkedet inn i regionale soner, men at kraftmarkedet er fellesnordisk.