Statkraft bygger gasskraftverk i Tyskland

Statkraft skal bygge og drive et stort gasskraftverk nær Köln i Tyskland. Dette er det andre gasskraftverket Statkraft planlegger i Tyskland.

Konsernsjef Bård Mikkelsen sier de to nye kraftverkene vil styrke konsernets internasjonale handelsvirksomhet. Gasskraftverket i Knapsack utenfor Köln er et strategisk sjumilssteg i Europa, sier Mikkelsen. Kraftverket er planlagt ferdigstilt høsten 2007. Investert beløp er anslått til cirka 400 millioner euro, det vil si nærmere 3,2 milliarder kroner.